Trang thông tin liên hệ với công ty Vải Thun Việt Phụng mà bạn có thể tham khảo và áp dụng khi đang tìm hiểu.
 
VẢI THUN VIỆT PHỤNG

  • Địa chỉ: 45 Duy Tân, Phường 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh
  • Điện Thoại: 097 718 18 11 
  • E-mail: [email protected]
  • Mở cửa: 08:00–17:00